zondag 10 juni 2012

Don-Aminado: Aforismen (1) (Vertaling)

DON-AMINADO*

AFORISMEN

Schrijvers laten zich verdelen in bekend, onbekend en spoorloos verdwenen.

*

Behandel uw eigen vrouw alsof ze niet uw vrouw is maar die van iemand anders.

*

Als een arme u om raad vraagt, geef hem dan geld.
Als hij om geld vraagt, geef hem geen raad.

*

In de normale biografie van een vrouw is er tot haar dertigste jaar chronologie, na het dertigste jaar mythologie.

*

Geef alles weg wat u heeft.
Maar zeg niet alles wat u denkt.
Het is beter het laatste hemd weg te geven dan het laatste woord te zeggen.

*

Het is beter redelijk rechtvaardig te zijn dan ongeveer eerlijk.

*

Overdrijf de betekenis van de vriendschap niet: dat vermindert het aantal vrienden.

*

Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers.

*

Een handige legende is een bron van dividend.

*

Niets versterkt het geheugen zo als maandelijkse betalingen.

*

Roddel is de beloning voor gastvrijheid.

*

Wanneer mensen elkaar niet meer herkennen, wil dat zeggen dat ze elkaar hebben herkend.

*

Bekenden zijn mensen die u bij elke gelegenheid een stommeling noemen.
Goede bekenden kunnen over u reeds een lelijke anekdote vertellen.
Vrienden noemt men hen die van u werkelijk een paar echte smerigheden weten.


Vertaald uit het Russisch door Jan Paul Hinrichs

 *Don-Aminado (1888-1957), pseudoniem van Aminodav Pejsachovitsj (Aminad Petrovitsj) Sjpoljanski, is een Russisch satirisch dichter en schrijver van aforismen, feuilletons, epigrammen en memoires. Na de Russische revolutie week hij via Odessa (waar hij ooit rechten studeerde) uit naar Parijs. Hij was ook advocaat en vrijmetselaar. Zijn ironische en spitsvondige bijdragen aan kranten en tijdschriften genoten onder Russische emigranten een grote bekendheid. Na zijn dood was het lange tijd stil rond Don-Aminado maar de afgelopen jaren verschenen in Rusland enkele heruitgaven van zijn werk. Buiten Rusland is zijn werk vrijwel onbekend. 
| Enkele aforismen zijn gepubliceerd in: Don-Aminado, Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers: negenennegentig aforismen (vert. Jan Paul Hinrichs). Bleiswijk: Studio 3005, 2014. 

Enkele van de hier gepubliceerde aforismen zijn opgenomen in de anthologie maximen.nl (ed. Rokus Hofstede en Martin de Haan).