zondag 17 november 2013

Don-Aminado: Aforismen (2) (Vertaling)

DON-AMINADO* – AFORISMEN

Na familieleden zijn mensen met dezelfde achternaam het meest vervelend.

*
Mannen liegen met adjectieven, vrouwen met substantieven.

*
Een oprechte necrologie is de apotheose der onverschilligheid.

*
De saaiste vorm van erkentelijkheid is erkentelijkheid voor het verleden.

*
Druk je eenvoudig en kort uit!
Geen enkele waarheid is gezegd met hulp van een bijzin.

*
Alleen leeglopers schrijven kaarten.
En alleen fanatici antwoorden erop.

*
Leef zo dat het voor anderen vervelend is als je sterft.

*
Mensen kunnen pas gemakkelijk met elkaar praten als ze elkaar niets meer te zeggen hebben.

*
Na vijf glaasjes cognac gaat een Fransman over op mineraalwater, een Rus op ‘jij’.

*
Een paar oprechte natuurliefhebbers kunnen met vereende krachten elk landschap bederven.

*
De betekenis van hoge ouderdom zit in het overleven van schuldeisers.

*
Niets hindert het zien zo als een gezichtspunt.

*
Een wijze gelooft in het licht van het verstand, een stommeling in Bengaals vuur.

*
Als de chaos niet georganiseerd was, was de wereld niet geschapen.

*
Een oorvijg is de afschaffing van een handdruk die tot een logisch eind is gevoerd.

*
Het is beter een jachthond te hebben dan een dozijn belezen compagnons.

*
De meest artistieke vorm van vriendschappelijke correspondentie is een postwissel.

*
Mislukkingen komen op geen enkele afspraak te laat maar op elke afspraak niet op tijd.

*
Mannen liegen ronduit, vrouwen met tranen in de ogen.

*
Als iemand definitief niets meer te doen heeft, wordt hij ooggetuige.

*
Eén gezichtspunt kan de hele horizon bedekken.

*
Alleen andermans leven kan men in eigen woorden vertellen.

*
Rijke schrijvers geven fooi, arme een interview.

*
Het leven begint met een schreeuw en eindigt met een zucht.

*

Het is makkelijker slaaf van een idee te zijn dan heer van het woord.

*
Als je goedmoedig bent, maak dan een lijst van je vijanden.
Als je onverschillig bent, maak dan een lijst van je vrienden.


*
Miljonairs jagen op leeuwen, armen op muggen.

*
Alles in de wereld is betrekkelijk: voorzie een hond van een hondenleven en hij zal gelukkig zijn!

*
Citaten zijn als geliefde vrouwen: God verhoede dat ze te onpas komen.

*
Van belangrijke mensen neemt men na het overlijden het masker af, omdat het niet lukte die bij leven van hen af te rukken.

*
Wie niet onder slapeloosheid heeft geleden, kent zijn biografie niet.

*
Liefdesregel: hoe langer het voorwoord, des te korter de roman.

*
Onuitgesproken woorden blijven je een heel leven bij.

*
Overdenkingen bij de hoofdingang: bij de hoofdingang is het voor overdenkingen al te laat.

*
Wanneer mensen lang samen wonen, gaan ze op elkaar lijken en weinig op zichzelf.

*
De menselijke verhoudingen hangen niet af van de verbindingen maar van het aantal overstapjes

*
Gelukkig kan men een huwelijk noemen waarin de ene helft snurkt en de andere niets hoort.

*
Een scepticus is iemand die niet gelooft in gratis enthousiasme.

*

Beklaag je nooit: men gelooft je niet of is er blij mee.

*

Een vrouw vergeeft eerder een onverdiende belediging dan rechtvaardige kritiek.

*

Rijke mensen versieren de tafel met bloemen, arme met familieleden.

Vertaald uit het Russisch door Jan Paul Hinrichs

*Don-Aminado (1888-1957), pseudoniem van Aminodav Pejsachovitsj (Aminad Petrovitsj) Sjpoljanski, is een Russisch satirisch dichter en schrijver van aforismen, feuilletons, epigrammen en memoires. Na de Russische revolutie week hij via Odessa (waar hij ooit rechten studeerde) uit naar Parijs. Hij was ook advocaat en vrijmetselaar. Zijn ironische en spitsvondige bijdragen aan kranten en tijdschriften genoten onder Russische emigranten een grote bekendheid. Na zijn dood was het lange tijd stil rond Don-Aminado maar de afgelopen jaren verschenen in Rusland enkele heruitgaven van zijn werk. Buiten Rusland is zijn werk vrijwel onbekend. 

| Enkele aforismen zijn gepubliceerd in: Don-Aminado, Ooggetuigen zijn de gevaarlijkste vertellers: negenennegentig aforismen (vert. Jan Paul Hinrichs). Bleiswijk: Studio 3005, 2014.